Earn 10% rewards with Cronos Staking

Download Cronos Wallet

Trusted by 10,000,000 users worldwide

Ethereum

ROI ~5%

Solana

ROI ~7%

Cardano

ROI ~3.06%

BNB

ROI ~2.5%

Polygon

ROI ~4.2%

Tron

ROI ~5%

Cosmos

ROI ~16.14%

Hedera

ROI ~0.7%

Kava

ROI ~6.61%

Near

ROI ~7.41%

Zilliqa

ROI ~12%

Band Protocol

ROI ~12.69%

MultiversX

ROI ~7.49%

Osmosis

ROI ~5.58%

Atomic Wallet Token

ROI ~20%

Terra Classic

ROI ~12%

Terra LUNA

ROI ~7%

Flare

ROI ~4.2%

ICON

ROI ~10%

Algorand

ROI ~0.63%

Tezos

ROI ~5.8%

Komodo

ROI ~5.1%

VeChain

ROI ~1.63%

Injective

ROI ~17%

Cronos

ROI ~5.54%

Akash Network

ROI ~14%
CRO
ROI ~5.54%
ROI ~5.54%
Your holdings
Value
Daily Profit
Monthly Profit
Yearly Profit
5.54 CRO

4 steps to get your CRO rewards

1

Get wallet

Install the app on your system

2

Deposit crypto

Deposit CRO to your account

3

Stake crypto

Choose a validator and stake CRO

4

Claim Rewards

You will start earning rewards in 15-21 days after staking.

Download WalletDownload Wallet

Download Atomic Wallet

Windows

MacOS

Ubuntu

Debian

Fedora

Check Hashsum